Okrasné dřeviny

Roubované kultivary (jehličnaté i listnaté)

Poléhavé jehličnany

Plotové dřeviny