Okrasné dřeviny

Roubované kultivary (jehličnaté i listnaté)  

Poléhavé jehličnany

Plotové dřeviny

Listnaté keře