Ovocné stromy

Výsadba: Nejvhodnější termín výsadby je podzimní období, lze vysazovat i na jaře. Při jarní výsadbě, ale stromky přichází o zimní vláhu, proto musíme dbát na častější zálivku stromů. Kontejnerové stromy můžeme sadit během celého roku. Při vlastní výsadbě postupujeme tak, že vykopeme jámu dostatečně širokou, aby se do ní vešly kořeny a tak hlubokou, aby místo očkování odrůdy bylo po vysazení nad zemí (roub). Kořeny zasypte jemnou zeminou, a zalijte dostatkem vody. Kolem stromu udělejte zalévací misku, aby voda neodtekla pryč, kmen obalte vhodnou chráničkou proti okusu.

Hnojení: V následujícím roce je nutné stromy přihnojit dusíkatými hnojivy a to při rašení, po odkvětu, a po červnovém propadu plodů. Na toto hnojení se používá např. NPK, Trojkombinace aj.

Řez: Důležité je stromky po výsadbě zastřihnout a to tak že odstraníme nadbytečné výhony, ponechané výhony zakrátíme o 1/3 tak aby střední výhon převyšoval postranní výhony.

V dalších letech po výsadbě provádíme udržovací řez koruny, odstraňujeme suché a nemocné větve  a udržujeme řezem korunu dostatečně prosvětlenou. Rány po řezu ošetříme voskem nebo balsámem. Řez samotný by měl být čistý, hladký bez otřepů a měl by mít co nejmenší plochu, která se má hojit.

ŠVESTKY

Ochrana: proti pilatce švestkové při ukončení květu Calipso nebo Mospilan v době zamodrávání švestek. Proti mšicím použijeme v případě náletu po celý rok přípravek Pirimor dle návodu.

JABLONĚ

Řez: Nejvhodnější doba pro řez jabloní je únor – březen.

Ochrana: květopas jabloňový – Mospilan a Calipso na začátku květu.

obaleči jabloňovému – přípravky Reldan, Karate nebo Zeon na začátku června

Proti mšicím  Mospilan nebo Pirimor

Proti chorobám jádrovin používáme před a po odkvětu přípravky na bázi Mancozebu (Delan nebo Dithane) plus systémové přípravky a to Discus, Zato nebo Flin plus.

TŘEŠNĚ

Řez: Nejvhodnější doba pro řez třešní je období po odkvětu, kdy intenzivně roste a rychle zahojí rány.

Ochrana: Proti mšicím přípravky Mospilan nebo Pirimor

Vrtule třešňová Decis Mega, Decis Flo 2,5., Calypso 480 SC, Mospilan 20 SP,

HRUŠNĚ

Řez: Nejvhodnější doba pro je únor – březen. Vyřezávám suché větve, větve, které příliš zahušťují korunu, větve, které jsou starší a ohnuté k zemi. Kvalitního ovoce bývá nejvíce na dvouletém plodném dřevu a na plodonosném obrostu.

Ochrana:  Rzivost hrušně – Oranžové flíčky na listech shora – Na jaře před květem a těsně po odkvětu používám Baycor 25 WP,  Topas C 50 WP, Dithane DG, Dithane M45, Novozir MN 8, Polyram WG.

BROSKVONĚ

Řez: Broskvoně jsou specifické tím že mladý stromek se stříhá až třikrát ročně, konkrétně by to mělo být někdy v polovině března, v červnu a nejlépe ke konci září. Starší stromky se stříhají už jen 2x ročně a to brzy z jara, musí být však už poměrně stálé počasí bez mrazů potom ještě koncem srpna.

Ochrana: Kadeřavost broskvoně: na podzim po opadání listů (musí být sucho a bez mrazů) – namíchejte půlprocentní roztok Sulky nebo připravte Kuprikol 50, případně Kuprikol 250 SC

Na jaře provedeme postřik jakmile se teploty drží mezi 7 až 10 °C přípravky jako je Thiram granuflo, Kuprikol, Champion 50 WP další postřik aplikujeme zhruba za 2 týdny.